امید

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


به جرئت میتوان گفت که بهترین دارایی در زندگی امید است.

یکی از موانع داشتن امید به زندگی این است که ما همیشه یا به گذشته نگاه می کنیم یا در آینده زندگی می کنیم.

غافل از اینکه آینده از عملکرد زمان حال ما بدست می آید. وقتی به ناکامی های گذشته می نگریم احساس نا امیدی می کنیم و هنگامی که غرق در رویاهای آینده می شویم احساس غرور کاذب کرده و فکر می کنیم به اهداف خود رسیده ایم.

 پس در گذشته زندگی کردن و افسوس خوردن دردی را دوا نمی کند بلکه باید از گذشته و
ناکامی های آن درس گرفت و بنای موفقیت را در زمان حال پی ریزی کرد تا آینده ای روشن پیش روی داشته
باشیم. در آینده نیز زندگی نکنیم زیرا ممکن است ما را به رویاهایی که شاید به وقوع نپیوندد. دلخوش کند و از
واقعیت دور سازد زندگی در زمان حال باعث می شود که علاوه بر واقع بینی از موفقیت هایی که داریم بیشترین و بهترین استفاده و لذت را ببریم.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها